Otitis Externa

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 4 min
Synonymer
Extern otit, hörselgångsinflammtion, hörselgångseksem, OE 
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Otitis externa
Engelska
Otitis externa, external otitis, swimmer’s ear

BAKGRUND

Definition

Inflammation i hörselgången ofta p.g.a. en kombination av eksem och infektion

Klassificering

Se tabell nedan. Endast akut OE och kronisk OE tas upp i denna översikt

Klassifikation av Otitis Externa (OE)
Akut OE (AOE)< 6 veckor. Oftast bakteriell etiologi
Akut diffus OE
Vanligaste formen av OE. Vanligt hos simmare
Akut lokaliserade OE (furunkulos)
Associerad med hårsäcksinflammation
Kronisk OE (KOE)> 6 veckor (> 3 månader). KOE är mer sällsynt än AOE. Ofta fungal etiologi eller allergi
Eksematös (eksematoid) OEOlika dermatologiska tillstånd (e.g. atopisk dermatit, psoriasis, SLE) som kan påverka hörselgången och orsaka OE
Nekrotiserande/malign OE (NOE)Djupare infektion i vävnaden med destruktion av os temporale (mycket sällsynt) som kan bli livshotande. Förekommer främst hos vuxna med nedsatt immunförsvar (e.g. diabetiker, AIDS-patienter)
OtomykosFungal infektion (e.g. Candida, Aspergillus) som ofta är kronisk eller recidiverande

Epidemiologi

Väldigt vanligt tillstånd. Cirka 10 % har sannolikt drabbats vid något tillfälle. Vanligast bland vuxna. Hos barn förekommer tillståndet i åldersgruppen 7-12 år. Cirka 90 % av tillfällena är ensidiga och akuta medan 3-5 % är kroniska

Etiologi

Akut OE (AOE):
Bakterier: P. aeruginosa (50 %), S. aureus, E. coli, Proteus och S. epidermidis
Fungus: Candida och Aspergillus
Kronisk OE (KOE): Allergisk kontaktdermatit från metallörhängen, kemikalier i kosmetika och schampo eller plast i hörapparat

Patogenes

AOE: Ofta förknippat med hörselgångsdermatit. Kan orsakas av fuktighet som leder till att bakterier som normalt finns på huden i hörselgången formerar sig och infekterar skivepitelet
Riskfaktorer: Simmare/surfare i fuktiga omgivningar, öronvax, trång hörselgång, hörapparat och efter mekaniska skador
KOE: Inadekvat behandlad AOE. Kan leda till hörselgångsstenos med åtföljande hörselnedsättning, och det kan vara svårt att anpassa en hörapparat

Predisponerande Faktorer

Seborroisk dermatit/seborré, eksem, psoriasis, värme/fuktighet (simmare och dykare); skada i hörselgångsepitelet (e.g. bomullspinnar, hörapparat, kliande sig i hörselgången, öronvax, främmande föremål); trång hörselgång (e.g. exostos); allergi (tvål, kosmetika, nickel, lokal antibiotika)

Differentialdiagnoser

AOM, bullös myringit, mastoidit, främmande föremål, tumörer, kontaktdermatit, eksem, Ramsey-Hunt-syndrom, seborroisk dermatit, refererad smärta

KLINISKA MANIFESTATIONER

Akut Otitis Externa (AOE)

Symtom: Pruritus och obehag i hörselgången, smärta (varierande styrka, kan bli mycket intensiv), otorré (ofta sparsam), ± lätt hörselnedsättning
Tecken: Smärta vid rörelse av auricula (pinna) och tryck mot tragus, svullen och öm pinna, sparsam otorré, erytem och svullnad av hörselgången; lokal lymfadenopati

Kronisk Otitis Externa (KOE)

Symtom: Svullnad, otorré ± hörselnedsättning; pruritus av pinna
Tecken: Exkoriation av hörselgången (atrofisk och fjällande epidermis); bred meatus men ingen ömhet vid rörelse av auricula

Komplikationer

Nekrotiserande/malign otitis externa (NOE), KOE

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Detta är en klinisk diagnos

Otoskopi

Erytem och svullnad av hörselgången som hindrar insyn till trumhinnan; ± myringit (men inga tecken på vätska bakom trumhinnan). I KOE är trumhinnan normal

Odling/Mikrobiologi

Indicerat vid misslyckad medicinsk behandling eller vid allvarlig infektion

Tympanometri

Normal (indikerar då luft i mellanörat). Utförs för att utesluta otitis media

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas vanligen av läkare. Remiss till specialist vid behandlingssvikt, NOE eller allvarligt tillstånd

Behandlingsöversikt

1. Rengöring: Initialt bör hörselgången rengöras med e.g. öronsug. Öronsköljning bör undvikas till att det har fastställts att trumhinnan är intakt. Antiflogistika ges vid kraftig smärta och ödem i hörselgången
2. Lokalbehandling – Burows lösning: Prova med alsolsprit eller Otinova (finns på apotek) vid lindrig otit annars topikal antibiotika
3. Lokalbehandling – topikal antibiotika: Lokalbehandling med örondroppar i 5-7 dagar. Alternativt tamponad med alsolsprit eller örondroppar
4. Andra behandlingar: Tamponad med alsolsprit eller örondroppar; systemisk antibiotika (ges sällan)

Egenbehandling

Patienten bör undvika att peta, klia eller tvätta hörselgången. Alsolsprit eller Burows lösning (Otinova öronspray) som behandling eller vid recidiv initialt

Farmakologisk Behandling

Antiinflammatorisk behandling: Vid ödem med uttalad smärta kan e.g. diklofenak eller naproxen ges i maxdos
Misstanke om bakterieinfektion: Kombinationsbehandling med glukokortikoid + antibiotika i form av örondroppar/kutan lösning (se tabell nedan). Börja med mild glukokortikoid (grupp I). Ges i 7 dagar (eller 2 dagar efter symtomfrihet) i hörselgången 1-2 gånger dagligen. Icke-toxiska droppar ska ges vid trumhinneperforation
Torrt eksem: Betametason örondroppar 0,05 %: En pipett i hörselgången 2 gånger/dag de första dagarna, därefter 1 gång/dag i max 2 veckor. Dock ej vid trumhinneperforation
Kraftig svullnad av hörselgången: Tamponad med tunn gasbinda som doppas i alsolsprit och byts ut/avlägsnas efter en dag. Alternativt doppas gasbindan i antibiotika och/eller steroidlösning och som placeras i örat och byts ut/avlägsnas efter ett par timmar
Perforerad trumhinna: Icke-toxiska lokala preparat bör användas, e.g. mild glukokortikoid (grupp I) + antibiotikakombination eller kinolon-droppar (ej ototoxiska) vid Gram-negativinfektion (typisk hos simmare)
Systemisk antibiotika: Endast vid nedsatt immunförsvar, NOE, cellulit utanför örat eller erysipelas

Farmakologisk Behandling av Otitis Externa
Kräm (antimykotika)
EkonazolPevaryl
Ekonazol + triamcinolon (grupp II glukokortikoid)Pevisone
Burows lösning (aluminiumacetat/acetotartrat)Alsolsprit APL örondroppar (receptfritt)Otinova® öronspray (receptfritt)
Örondroppar (eller kutan lösning)
Grupp I glukokortikoid + antibiotika: hydrokortison, oxitetracyklin, polymyxin BTerracortril med Polymyxin B (finns även som salva)
Grupp II glukokortikoid: hydrokortisonbutyratLocoid kutan lösning (finns även i andra former)
Grupp II glukokortikoid + antibiotika: flumetason, kliokinolLocacorten-Vioform
Grupp III glukokortikoid: betametasonDiproderm (örondroppar eller kutan lösning)
Betnovat (kutan lösning)
Grupp III glukokortikoid + antibiotika: ciprofloxacin, fluocinolonacetonidCetraxal Comp

Profylax

Patienten bör undvika att peta, klia eller tvätta hörselgången med öronpinnar eller liknande. Alsolsprit kan användas om nödvändigt. Alternativ kan öronen sköljas med ättiklösning (1-2 %) som patienten blandar till själv med ättika och vatten
Referenser