Otitis Media, Akut

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 4 min
Synonymer
Akut mellanöreinflammation, akut mediaotit
Andra stavningar
 
Latin/Grekiska
Otitis media acuta (OMA)
Engelska
Acute otitis media (AOM)

BAKGRUND

Definition

Akut otitis media (AOM) är en akut infektion i mellanörats slemhinnor som leder till mellanöreeffusion, otalgi, otorré, feber

Etiologi

Bakterier: 70 % av fall med utbuktande membrana tympanic (MT):
S. pneumoniae: 35% (minskad incidens p.g.a. av pneumokocker vaccin)
H. influenzae: 25% av fallen
M. catarrhalis: 10% av fallen
S. aureus och S. pyogenes (alla β-laktamasproducerande): < 5 %
Andra: Anaerober (nyfödda), Gramnegativa tarmbakterier (spädbarn)
Virus: Sällan den enda orsaken till AOM

Epidemiologi

60 till 80% av barnen har haft minst 1 episod av AOM före skolstart och 1/3 av barnen har haft ≥ 3 episoder av AOM vid 3 års ålder. Vanligaste åldersgruppen är 18 månader till 6 år. AOM är vanligast från januari till april

Predisponerande Faktorer

Flaskmatning, napp; passiv rökning; trångt levnadsförhållanden (daghem/grupp barnomsorg) eller sjuka kontakter; manliga patienter; familjehistoria av AOM
◊ Tuba auditiva dysfunktion/obstruktion:
Slemhinnesvullnad: ÖLI, ARS, KRS
Obstruktion/infiltration av ostium pharyngeum tubae auditivae: nasofarynxcancer (vuxna), adenoidhypertrofi (smittkälla), barotrauma (plötsliga förändringar i lufttrycket)
Otillräcklig funktion av tensor palati: gomspalt (palatoschisis; även efter reparation)
Onormal tuba auditiva: Down-syndrom (horisontellt läge av tuba auditiva), Crouzon-syndrom och Apert-syndrom
◊ Andra: Kartagener-syndrom (dysfunktionella cilier i tuba auditiva), dysfunktionell slemutsöndring, dysfunktionella kapillära nätverk. Immunsuppression/brist p.g.a. av kemoterapi, steroider, DM, hypogammaglobulinemi, cystisk fibros

Differentialdiagnoser

Sekretös otitis, otitis externa, röd trummhinna (hos småbarn som skriker/gråter), myringit, herpes zoster oticus

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Triad av akut otalgi (ofta efter ÖLI), feber (38–39 grader) och konduktiv hörselnedsättning (Rinne-test och Weber-test). Andra symtom är något nedsatt AT; varig otorré och/eller minskad otalgi vid spontan perforation av trummhinnan. Sällan har patienten även tinnitus, yrsel och/ eller facialispares
◊ Spädbarn/småbarn: Tar sig mot örat, hörselnedsättning, balansstörningar (sällsynt); irriterat och oroligt barn, dålig sömn; kräkningar och diarré; anorexi; allmäntillståndet något nedsatt

Tecken

Undersökning med otoskopi, se nedan

Komplikationer

Sekretorisk otitis media (SOM): Vätska som funnits i auris media > 3 månader. Är en vanlig (10 %) komplikation efter AOM. Tillståndet är egentligen en fas i återhämtningsprocessen
Kronisk otitis media (< 2 %): Perforation som kvarstår > 3 månader som kan uppstå efter sekretorisk otit. Ses en bestående inflammation och otorré. Kan leda till bildande av cholesteatom
Intrakraniella komplikationer (mycket sällsynta): Meningit , tromboflebit i sinus sigmoideus, intracerabral abscess. Tecken på detta är feber, hörselnedsättning, huvudvärk, otalgi, illamående, vestibulära symtom, tecken på meningit och medvetandeförändring
Mastoidit: Sällsynt komplikation som är vanligast bland barn. Det vanligaste symtomet är retroaurikulär svullnad (ensidigt utstående öra). Vid otoskopi ses en trång hörselgång. Vid detta tillstånd bör patient läggas in på sjukhus
Labyrintit: Intensiv vertigo, illamående, kräkningar, och nystagmus (först i det sjuka örat, senare i det friska. Leder till destruktionsnystagmus). Patienten får en snabb hörselnedsättning och försämrad balansfunktion i det öra som som drabbas. Patienten bör läggas in för behandling med antibiotika
Perifer facialispares: Paracentera och förläng antibiotikakuren

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Oftast en klinisk diagnos. Se även tabellen nedan

Otoskopiska fynd vid symtom på Akut Otitis Media (AOM)
Säker AOMPurulent sekretion och/eller perforerad/chagrinerad trumhinna, eller buktande, ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig trumhinna
Osäker AOMOgenomskinlig, färgförändrad, orörlig, ej buktande trumhinna, eller trumhinna kan inte bedöma
Ej AOMFärgförändrad rörlig MT eller genomskinlig, indragen eller normalställd, orörlig trumhinna (= SOM)

Otoskopi

Typiska fynd är kraftigt infekterad, förtjockad, hyperemisk och utbuktande trumhinna och reducerad rörlighet av trumhinnan. Ses även pus bakom trumhinnan samt att manubrium och processus anterior av malleus syns inte lika bra. Perforationer är  dock ofta svåra att se
◊ Otitis simplex: Trumhinnan är mindre infekterad, är i normal position och har en normal rörlighet
◊ Pneumatisk otoskopi: Bör utföras för att testa trumhinnans rörlighet. Normal rörlighet talar emot AOM

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare. Remiss till specialist vid otorré som varar > 1 vecka, ingen förbättring även efter byte av antibiotika, kraftiga smärtor (utan effekt av vanlig analgetika),komplikationer (samt patienter som tidigare haft komplikationer); barn med sekretorisk otit > 3 månader. Ett barn som > 3 episoder med otitis media inom 6 månader eller > 10 episoder under 3 år kan remitteras till specialist för uppföljning

Behandlingsöversikt

Recidiv: Ny akut mediaotit inom 1 månad med symtomfritt intervall
Terapisvikt: Oförändrad, förvärrad eller på nytt uppblossande AOM trots minst 3 dygns antibiotikabehandling. Vid perforation kan en NP-odling ± odling från hörselgången tas. Vid osäkerhet om diagnos kan ÖNH kontaktas
Recidiverande AOM: Minst 3 episoder av AOM under en sexmånadersperiod eller minst 4 episoder under 1 år. Om det gått minst 6 månader sedan senaste otiten ska en ny otit betraktas som en sporadisk AOM. Barn med recidiverande AOM bör remitteras till specialist

Behandlingsöversikt av Otits Media
Aktiv exspektans
– Barn 1–12 år med säker AOM utan komplicerande faktorer
– Patienter oavsett ålder med osäker AOM utan komplicerande faktorer
Antibiotika vid säker AOM
– Barn 1–12 år med AOM och komplicerande faktorer
– Barn < 1 år samt ungdomar > 12 år och vuxna
– Barn < 2 år med bilateral AOM liksom alla med perforerad AOM oavsett ålder
Komplicerande faktorer vid AOM
– Svår värk trots adekvat analgetikabehandling
– Infektionskänslighet på grund av annan samtidig sjukdom/syndrom eller behandling
– Missbildningar i ansiktsskelett eller inneröra
– Tillstånd efter skall- eller ansiktsfraktur
– Cochleaimplantat
– Känd mellanöresjukdom eller tidigare öronoperation (avser inte plaströr)
– Känd sensorineural hörselnedsättning

Egenbehandling

Smärtstillande och förhöjt huvudläge (dämpar otalgin något)

Farmakologisk Behandling

Se tabell nedan för antibiotika

Antibiotikabehandling Vuxna och Barn
 BarnVuxna
FörstahandsvalPcV 25 mg/kg x 3 i 5 dagarVid penicillinallergi ges erytromycin oral suspension 10 mg/kg x 4 (alternativt 20 mg/kg x 2) i 7 dagarPcV (Kåvepenin) 1,6 g x 3 i 5 dagar
Vid penicillinallergi ges vuxna och barn > 35 kg erytromycin enterokapslar 250 mg x 4 (alternativt 500 mg x 2) i 7 dagar
RecidivPcV 25 mg/kg x 3 i 10 dagar alternativtamoxicillin 20 mg/kg x3 i 10 dagar 
TerapisviktAmoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar 

Paracentes

Specialistbehandling för dränage ± odling. Ventilationsrör kan ibland sättas vid recidiverande AOM
Referenser