Otitis Media, Sekretorisk

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 3 min
Synonymer
Serös/sekretorisk mellanöreinflammation, Otosalpingit, örontrumpetsinflammation, serös/sekretorisk mediaotit
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Otitis media excrementitiae
Engelska
Secretory otitis media, otitis media with effusion (OME)

BAKGRUND

Definition

Sekretorisk otitis media (SOM) är en icke-varig inflammation i mellanörat med seröst och/eller muköst sekret (vätska i mellanörat)

Epidemiologi

Vanligast hos barn (högsta förekomsten är omkring ettårsåldern). Vid treårsåldern har nästan alla barn haft minst en episod med mellanöreeffusion (AOM eller SOM). Hos vuxna förekommer vätska i mellanörat efter en ÖLI eller efter en flygresa

Etiologi

Hos vuxna är SOM en följdtillstånd till akut otitis media (AOM), ÖLI, barotrauma, epifarynxtumör (ovanligt och oftast hos äldre individ), stor adenoid (yngre person) eller annat tillstånd

Patogenes och Patofysiologi

Dysfunktion i örontrumpeten och svullen slemhinna leder till en täppt tuba och undertryck med upphävd/förhindrad ventilation av och i mellanörat. Detta leder till irritation av slemhinnan som leder till ökad sekretproduktion med vätskebildning i mellanörat och hörselnedsättning

Predisponerande Faktorer

Rökning i hemmet, förstorad adenoid vegetation, dålig tubarfunktion (kort, horisontell tuba), omoget immunförsvar, allergi med slemhinneödem, barn på daghem

Differentialdiagnoser

Akut mediaotit, kronisk otit, infiltrerande tumör i epifarynx (ensidig SOM hos vuxna som inte läker), vaxpropp, öppetstående tuba, tensor tympanisyndrom

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Ofta asymtomatiskt eller få symtom. Vuxna kan ha lockkänsla, lätt att bli yra, bubblande och knastrande i örat, återkommande kortvariga episoder med värk, gradvis utveckling av hörselnedsättning (ofta låggradig)
  • Hos barn: Dålig språkutveckliing eller försämrade skolprestationer; oförklarlig irritation/aggression hos mindre barn vid lek. Omgivningen märker ofta hörselnedsättning hos barnet

Tecken

Otoskopi: Trumhinnan kan ha ett normalt utseende men är vanligtvis ogenomskinlig (kan vara matt, gulaktig [bärnstensgul] eller lätt gråaktig) och ibland kärlinjicerad (radierande kärlteckningar) och som regel är den indragen (retraherad) och centralt belägen. Malleus är mer horisontell än vanligt. En vätskespegel (vätska i mellanörat) kan vara synlig (från seg till lättflytande som vatten) 
Pneumatisk otoskopi (Siegel-tratt): Nedsatt rörelse av trumhinnan
Weber och Rinne: Rinne-test är ofta negativt medan Weber leder till örat med SOM
Mun och svalja: Spegeling av epifarynx för att påvisa/utesluta tumör

Komplikationer

Vid bristfällig behandling: permanent hörselnedsättning, permanent försvagad social och intellektuell utveckling (språkutveckling), kronisk adhesiv otitis media, kronisk otitis, myringoskleros, kalkansamling i trumhinnan, kolesteatom

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Diagnosen fås med hjälp av anamnes, otoskopi, pneumatisk otoskopi/otomikroskopi, audiologiska tester och helst med tympanometri

Fynd som Talar för Sekretorisk Otitis Media (SOM)
1. Otoskopi: Intragen trumhinna, synlig vätska i mellanörat ± vätskespegel
2. Siegel-tratt: Minskad rörelse av trumhinnan (konstant fynd)
3. Tympanometri: Visar B-eller C-tympanogram

Audiometri

Lätt sänkt (~ 30 decibel) hörseltröskel. Ton- och benledningsaudiogram visar att ledningshinder föreligger

Tympanometri

Visar en kurva med negativt tryck (undertryck) eller inget tryck alls

Bakre Rinoskopi ± Endoskopi

Uteslutning av tumör hos vuxna och bedöma näsa och adenoider hos barn

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Remiss till specialist vid bestående symtom längre > 3 månader. Observera att barn med bilaterala SOM skall remitteras snabbare p.g.a risk för sämre talutveckling och sämre stimulans

Behandlingsöversikt

Valvalvamanöver rekommenderas till vuxna medan Otoventballong rekommenderas till barn. Kortisonnässpray brukar även att rekommenderas i kombination med Valsalva. Annars kan avvakta med behandling i 3 månader då spontant tillfrisknande ses hos cirka 80 % av patienterna. Därefter bör ha en kontroll med e.g. tympanometri. Antibiotika skall ej ges

Egenbehandling

Vuxna: Valsalvamanöver (genom att hålla för näsan), e.g. 10 gånger, frukost, lunch och middag. Politzerballong går även bra. Valsalva leder till inblåsning av luft i mellanörat genom örontrumpeten med hjälp av ett övertryck i nässvalget. Patienten kan även pröva med att ha högläge av sängens huvudända
Barn: Otovent-ballongblåsning till barn (finns att köpa på apotek) – fungerar som Valvalvamanöver

Farmakologisk Behandling

Vid nästäppa: Kortisonbehandling ± slemhinneavsvällande kan ha effekt. Dock har avsvällande nässpray ingen nytta om man inte ha någon nästäppa
Infektion av öron med dränage: Lokala örondroppar (antiseptikum + kortikosteroid) e.g. mild glukokortikoid (grupp I) + antibiotikakombination, e.g. Terracortril eller Locacorten-Vioform, ges 1–2 droppar i örongången 2 gånger/dag i 3 dagar

Aktuella Läkemedel
Slemhinneavsvällande medel◊ Oxymetazolin (Nezeril)
◊ Xylometazolin (Otrivin)
Kortison (nässpray)◊ Budesonid (Desonix)
◊ Mometason (Nasonex)

Annan Behandling

Ventilationsrör: När SOM har förekommit dubbelsidigt > 6 månader eller ensidigt > 9 månader. Eventuellt vid recidiverande akuta otiter
  • Avlägsnande av dränage: Om dränaget inte fallit ut efter två år; de flesta dränagen avstöts spontant, ofta i en vaxklump, efter 3–18 månader
Adenoidektomi (abrasio): Vid obstruktiv adenoid vävnad och vid upprepade insättningar av dränage

FÖRLOPP OCH PROGNOS

Förlopp

SOM läker spontant (80 %) oftast efter efter 1-3 månader. Den serösa vätskan försvinner (20–56 %) vanligtvis inom 3 månader efter en AOM

Prognos

God vid rätt diagnos och uppföljning
Referenser