Paronyki, Kronisk

Uppdaterad
2018-08-05
ICD-10
L03.0C (paronyki UNS)
Synonymer
Nagelbandsinfektion
Andra stavningar
Paronychi
Latin/Grekiska
Paronychia chronica
Engelska
Chronic paronychia
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Kronisk infektion i mjukvävnaden runt en finger- eller tånagel – paronyki som varat > 6 veckor

Etiologi

Mikrobiologi: C. albicans (kontroversellt), malignitet, TB
Mekanism: Allergener/irritanter samt separation av cuticula från nagelplattan leder till intrång

Riskfaktorer

Yrken: Städare, diskare, fiskare, florister, bartender, bagare, simmare
Försvagat immunförsvar: HIV, steroidbehandling, annan immunsuppression
Sjukdomar: DM, obesitas, hyperhidros, immunologiska defekter, polyendokrinopatier

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Smärtsam, öm, svullen, erytematös nagelvall utan fluktuation. Även förtjockad och missfärgad nagelplatta (lamina unguis) med tvärgående räfflor. Nagelvallarna (vallum) kan förbli öppen och cuticula försvinner (infektion kan då uppstå). Kan uppträda episodiskt, ofta efter att händerna har varit utsatta för vatten eller kyla. Angriper en eller flera naglar

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Klinisk diagnos. Andra undersökningar är inte nödvändiga

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare. Remiss till specialist vid dåligt svar på behandling

Egenbehandling

Undvik kyla, fukt eller hudirritanter

Farmakologisk Behandling

Antimykotika: Exempelvis ekonazol + triamcinolon (Pevisone). Flukonazol (Diflucan)  p.o. kan ges vid uttalade fall
Referenser
1. Rigopoulos D, Larios G, Gregoriou S, Alevizos A. Acute and chronic paronychia. Am Fam Physician 2008; 77: 339-46. PubMed