Pleurit

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 3 min
Synonymer
Lungsäcksinflammation
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Pleuritis
Engelska
Pleurisy, pleuritis

BAKGRUND

Definition

Inflammation i pleura (pleura parietale). Pleurit delas in i torr och exudativ pleurit

Epidemiologi

Vanlig manifestation vid olika sjukdomar

Etiologi

Infektösa lungsjukdomar:
Virala: Coxsackie B-virus är vanligaste orsaken till infektiös pleurit. Andra virus är echovirus,  influenza, parainfluenzae, RSV och CMV
Bornholm-pleurodyni (Mb Bornholm): Orsakat av Coxsackie B-virus men även echovirus. Inträffar under sensommaren och drabbar ungdomar och unga vuxna. Kallas även myalgia epidemica
Bakteriella: Streptococcus, S. aureus, enteriska Gram-negativa baciller och anaerober. Bakteriell pleurit leder till pleuraempyem vid obehandlat (odränerat) tillstånd
Pneumothorax: Pleurit uppstår vid hydropneumothorax. Vätskan som utsätts för luft har ofta ett ökat antal eosinofiler
Lungemboli (LE): Pleuravätska uppstår p.g.a. närliggande lunginfarkt. Vätskan kan innehålla neutrofiler eller eosinofiler
Tuberkulös pleurit: Vanligaste formen av extrapulmonär TB-infektion. Ovanlig i västvärlden
Bindvävssjukdomar: Vanligast är SLE, RA och Sjögren-syndrom. Viktig orsak till autoimmun pleurit
Malignitet: Primär lungcancer, mesoteliom, metastaser (från lungor, bröst, lymfom, GI-kanal)
Asbestos: Leder till plackbildning i parietala pleura eller diffus pleuraförtjockning. Tar ofta många år (> 18 år). Dock kan pleuravätska förekomma tidigt och pleurit som är exudativ med förhöjd nivå av  eosinofiler
Läkemedel: Minoxidil (Minoxidil, Rogaine), betablockerare, amiodaron (Cordarone), bleomycin (Bleomycin), metotrexat (Methotrexate), cyklofosfamid (Sendoxan), valproat (Absenor, Ergenyl), nitrofurantoin (Furadantin)
Aortadissektion: Sällsynt orsak till pleurit. Uppstår då blod läcker in i pleurahålan
Andra orsaker: Uremi, familjär medelhavsfeber (FMF), cirros, pankreatit, revbensfraktur, AKS, hjärtkirurgi, hjärttrauma

Predisponerande Faktorer

Infektioner, thoraxtrauman, postthorakotomisyndrom (pleuraexudat efter kirurgiska ingrepp)

Torr pleurit och Exudativ pleurit – Översikt
  Torr pleurit Exudativ pleurit
Etiologi Lobär pneumoni, lungemboli/lunginfarkt, primär tuberkulos, lungabscess, SLE, RA, uremi, revbensfraktur, pneumothorax, coxsackie B-virus Bakteriell pneumoni, Mycoplasma (sällan), virus (sällan), tuberkulös pleurit, lungcancer, metastas,  mesoteliom (sällan)
Symtom Ensidig pleuritsmärta (stickningar) oftast lokaliserad nedåt och lateralt på thorax. Smärtan förvärras vid djupandning och hosta. Pleuritsmärta (kan försvinna), torr hosta och dyspné vid stora exudat
Tecken Ytlig och frekvent andning. Pleuralt gnidningsljud, sprakande/skrapande ljud vid inspiration och expiration från det smärtande område Försvagade respirationsljud
Komplikationer Adherenser mellan pleura parietale och pleura viscerale Pleurafibros (särskilt vid tuberkulös pleurit)
Diagnos Anamnes och typiska fynd Klinik, RTG och pleurapunktion (odling, cytologi)

Pleuraempyem
Etiologi Oftast sekundärt till pneumoni. Andra orsaker är thoraxkirurgi, thoraxtrauma, spridning från abdominell sjukdom. Pneumococcus, Staphylococcus, S. pyogenes och Haemophilus influenzae. I många fall finns 2-3 olika bakterier
Symtom Feber (vanligaste symtomet), afebrilitet (kan förekomma hos äldre och försvagade personer), dyspné, thoraxsmärtor
Tecken Dämpning och försvagad respiration och fremitus
Komplikationer Bronkopleural fistel, pleurokutan fistel
Diagnos Klinik, pleurapunktion och odling (aerob och anaerob)

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Andningskorrelerad stickande thoraxsmärta. Smärtan förvärras av hosta och djupandning. Eventuellt med feber och torrhosta. Pleuritisk smärta är ovanlig vid asbestos
Bornholm-pleurodyni (Mb Bornholm): Pleurit, feber och bröstmuskelspasmer

Tecken

Ytlig snabb andning. Ibland auskulteras andningssynkront gnidningsbiljud. Tecken till underliggande orsak (e.g. pancreatit)

Komplikationer

Torr pleurit: Adherenser mellan pleura parietale och pleura viscerale
Exudativ pleurit: Pleurafibros (särskilt vid tuberkulös pleurit)
Pleuraempyem: Bronkopleural fistel, pleurokutan fistel

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Diagnosen fås med hjälp av kliniken, ± RTG-lungor, ± pleurapunktion (vid exudativ pleurit)
Viral pleurit: Pleuritsmärta utan auskultatoriska fynd, utan RTG-fynd och utan CRP-förhöjning
Bakteriell pneumoni: Pleuritsmärta med feber, högt CRP, auskultatoriska fynd, parenkyminfiltrat på RTG

Blodprover

Hb, LPK, CRP (förhöjt vid bakteriell pleurit)

Radiologi

RTG-thorax (exudativ pleurit): Kan påvisa pleuravätska och parenkyminfiltrat (vid pneumoni/bakteriell pleurit). Vätskan ses vanligen basen och diaphragma

Pleurapunktion

Indicerat vid exudativ pleurit och pleuraempyem

Andra Undersökningar

Pleurabiopsi: Indicerat vid misstanke om tumör eller TB
EKG: För att påvisa/utesluta kardiell orsak

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan handläggas på vårdcentral och akutmottagning

Behandlingsöversikt

Viral pleurit: NSAID ger god effekt vid pleuritsmärta. Ge ibuprofen (Brufen), diklofenak (Diklofenak) eller naproxen (Naproxen). Om ej bättre efter 1-2 veckor, skicka remiss för RTG och tänk på andra orsaker
Pneumoni med pleurit: Behandling som pneumoni, ge PcV (Kåvepenin) p.o.
Annan etiologi: Behandling beror på orsak

Pleuradränage

Indicerat vid stora och dyspné-givande exudater

UPPFÖLJNING

Allmänt

Ingen uppföljning behövs vid isolerad pleurit om patienten är ung och har låg sannolikhet för underliggande sjukdom. Äldre rökande patienter behöver att följas upp med lungröntgen

Referenser
1. Kass SM, Williams PM, Reamy BV. Pleurisy. Am Fam Physician. 2007;75:1357-1364
2. Bateman K, Maskell M. Assessment of pleuritis. BMJ Best Practice. jan 2016 [Hämtat 28 jan 2016]
Referenser