Psittakos

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Ornithos, papegojsjuka
Andra stavningar
Psittacos
Latin/Grekiska
Psittacosis, ornithosis
Engelska
Psittacosis, ornithosis, parrot pneumonia

BAKGRUND

Definition

Zoonotisk infektionssjukdom orsakad av bakterien Chlamydophila psittaci

Etiologi

Chlamydophila psittaci (tidigare Chlamydia psittaci) som är en intracellulär bakterie

Epidemiologi

Allmänt: Sällsynt (< 2 % av alla samhällsförvärvade pneumonier) 
Förekomst: Endemisk bland fåglar
Reservoar: Fåglar av alla typer (papegojor, nymfer, undulat, duvor, kalkoner, ankor och ibland kycklingar). I sällsynta fall andra djur så som katter, hundar och getter
Överföring: Kontakt med fåglar (25 %) via faeces och luftvägssekret
Inkubationstid (IT): 5-15 dagar (intervall: 1-4 veckor)
Smittsamhet: Kan smitta mellan människor men smittan är obetydlig

Differentialdiagnoser

Andra luftvägsinfektioner (Legionella, Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae, virus), tyfoidfeber, hepatit, aseptisk meningit, mononukleos

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Stor variation i symtom; ofta långsam utveckling

Symtom

Atypisk pneumoni med huvudvärk, myalgi, frossa, lindrig feber, långvarig torrhosta (månader vid obehandlad sjukdom), halsont, öronbesvär, utslag
  • Sällsynta symtom: Arthralgi, ledsvullnad, conjunctivit, buksmärtor, neuropati, meningit-liknande symtom, adenopati, spenomegali, Horder fläckar (rosa makulopapulösa utslag), perikardit, myokardit, endokardit, hepatit, glomerulonefrit, mononukleos-liknande syndrom, tyfoid-liknande syndrom

Tecken

Låg feber, pipljud/rasslande ljud vid auskultation, pharynxerythem, hepatomegali

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Typisk klinik samt påvisning av agens i nasofarynxprov eller signifikant antikroppsstegring ger diagnosen

Blodprover

Allmänt: Normal eller förhöjt LPK, lätt förhöjt CRP (20–100 mg/l), förhöjt SR. Bllododling är oftast negativ
Serologi/NP-PCR: Ställer diagnos

Radiologi

RTG-pulm: Förändringar ses i 50-90 % och dessa startar basalt. Pleuravätska är vanligt

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare

Behandlingsöversikt

Rikligt med vätska, antibiotika, β2-agonist (vid samtidig obstruktiv bronkit)

Farmakologisk Behandling

Förstahandsval hos vuxna är tetracykliner (e.g. doxycyklin, tetracyklin) medan makrolider (e.g. erytromycin, azitromycin) är andrahandsval. Hos barn är makrolider förstahandsval. Se tabell nedan

Behandling av Psittacos
Vuxna
Alt. 1Doxycyklin 100 mg 1×2 första dagen, därefter 100 mg x 1 i totalt 7–10 dagar (10-14 dagar)
Alt. 2Tetracyklin 250 mg PO 2×4
Alt. 3Erytromycin enterokapslar 250 mg 2 x 2 i 7–10 dagar
Barn < 35 kg
Alt. 1Erytromycin mixtur 30–50 mg/kg kroppsvikt och dygn, fördelat på två doseringstillfällen
Alt. 2Erytromycin enterokapsler 250 mg x 2 i 7–10 dygn
Referenser