Psykos, Översikt

Uppdaterad
2018-08-09
ICD-10
F29.9 (ospecificerad icke-organisk psykos)
Synonymer
Psykotiskt tillstånd
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Psychosis
Engelska
Psychotic disorders, psychosis
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Kännetecknas av en betydande försämrad/nedsatt realitetsprövning (verklighetsprövning), oftast utan sjukdomsinsikt
  • Vanföreställningar eller hallucinationer (med/utan sjukdomsinsikt)
    • Vanföreställningar: Fixerade, falska föreställningar
    • Hallucinationer: Perceptuella upplevelser utan en yttre stimulans
  • Beter sig på ett oorganiserat sätt så att det är rimligt att dra slutsatsen att realitetsprövningen är rubbad

Psykotiska Tillstånd
Tillstånd Psykotiska symtomVaraktighet
Övergående psykoser ≥1 positiva symtom av kriteria A< 1 månader
Schizofreniform Kriteria A1-6 månader
SchizofreniKriteria A> 6 månader
Schizoaffektivt tillstånd≥ 2 veckor (utan humörsymtom)> 1 månad
Vanföreställningsstörning Icke-bisarra vanföreställningar, hallucinationer> 1 månad
Sekundärt till drogerKriteria AUnder intoxikationen eller≤ 1 månaden efter avslut
Sekundärt till förstämningssyndrom Vanföreställningar/hallucinationer (humörkongruenta)Kan bestå under hela förstämningsperioden

Differentialdiagnoser

Primära psykotiska sjukdomar: Schizofreni, schizofreniform, övergående psykos, schizoaffektiv, vanföreställningsstörning
Humörstörningar: Depression med psykotiska drag, bipolär sjukdom (maniska eller depressiva episoder med psykotiska inslag)
Personlighetsstörningar: Schizotypiska, schizoid, borderline, paranoid, tvångssyndrom
Allmänna medicinska tillstånd: Tumör, huvudtrauma , demens, delirium, ämnesomsättningssjukdomar, infektion, stroke, temporallobsepilepsi
Drogutlöst psykos: Berusning eller utsättning, föreskrivna mediciner, toxiner

UTREDNING OCH DIAGNOS

Blodprover

Glukos, Hb, SR, CRP, natrium, kalium, kalcium, magnesium, T4. Andra prover kan vara HIV, borrelia eller syfilis

Andra Undersökningar

Radiologi: Eventuellt DT hjärna
Andra: EEG
Referenser
1. Castagnini A, Foldager L, Bertelsen A. Long term stability of acute and transient psychotic disorders. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2013 Jan;47(1):59-64. PMID: 23028179