Ratschow-Boerger-Test

Uppdaterad
2018-08-15
ICD-10
Synonymer
Ratschow-Boerger-tecken/procedur, lägestest, Buergers test, Ratchows test
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Ratschow-Boerger test, Buerger test
Beräknad läsningstid: 1 min

Utförande

Patienten liggen ner på britsen och uppmanas att höja benen så högt som möjligt och kontinuerligt rotera eller plantarflexera och dorsiflexera fötterna. Efter cirka 2 minuter uppmanas patienten att sitta upp snabbt och låta benen hänga över kanten av britsen

Bedömning/Tolkning

Då patienten ligger ner: Patienter med normal vaskulär funktion kommer att kunna utföra denna manöver utan smärta och utan att sulorna blir bleka. Patienter med nedsatt kärlfunktion kommer att få varierande grad av smärta och signifikant ischemi i sulan på den drabbade sidan
Då patienten sitter upp och låter benen hänga över britsen: Reaktiv hyperemi och påfyllning av venerna kommer att inträffa inom 5-7 sekunder hos patienter med normal kärlfunktion. Hos patienter med nedsatt kärlfunktion kommer denna reaktion att försenas i proportion till hur allvarlig den vaskulär stenosen är


Evidens

Okänd
Referenser
1. Clinical Tests for the Musculoskeletal System: Examinations - Signs - Phenomena (Clinical Sciences (Thieme)) 2nd edition Edition