Rinosinuit, Akut

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 3 min
Synonymer
Bihåleinflammation, ARS 
Andra stavningar
Sinusit
Latin/Grekiska
Rhinosinusitus acuta
Engelska
Acute rhinosinusitis

BAKGRUND

Definition

Inflammation i slemhinnan i de paranasala sinus och oftast inflammation även i nässlemhinnan, varar < 4 veckor
Lokalisation: Sinus maxillaris (vanligast), sinus ethmoidalis (näspolyp), sinus sphenoidalis, sinus frontalis

Sinuit-Klassifikation
Akut< 4 veckor
Subakut4 veckor till 3 månader
Kronisk> 3 månader

Epidemiologi

0,5- 2 % av patienter med förkylning utvecklar akut bakteriell sinuit

Etiologi

Viral (vanligaste): Rhinovirus, influenza, parainfluenza
Bakteriell: S. pneumoniae (35%), H. influenzae (35%), M. catarrhalis, anaerober (tandinfektion)
◊ Vanligare hos barn (speciellt M. catarrhalis) men viral etiologi är fortfarande vanligast
Allergi och mekanisk obstruktion: Mer sällan förekommande orsak
Fungal (mucormycosis): Immunsupprimerade patient; speciellt smärtfri, icke-erytematös slemhinna vid undersökning

Predisponerande Faktorer

ÖLI; cystisk fibros, kokainsniffande,  nasala polyper, septumdeviation, främmande föremål, intranasala tumörer, fistelformation (p.g.a. tandinfektioner eller vid tandextraktioner) till sinus maxillaris

Differentialdiagnoser

Rinit, atypisk migrän, spänningshuvudvärk, trigeminusneuralgi, käkledsdysfunktion, tandsjukdomar, tumörer

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Nästäppa, purulent snuva, kakosmi (varlukt). Värk/tryck över panna och kinder:
◊ Sinus maxillaris: Tryck/värk över kinden och under ögat
◊ Sinus ethmoidalis: Tryck/värk över näsrot ögon och tinningar
◊ Sinus frontalis: Tryck/värk över ögat och pannan
Sinus sphenoidalis: Tryck/värk över huvudet och i nacken

Tecken

Palpationsömhet över sinusömråden; framåtlutning ökar tryckkänslan, vargata (baksnuva) i epipharynx/nasopharynx (bakteriell ARS; ovanligt dock)

Symtom/Tecken på Bakteriell Sinuit

Purulent/varig snuva, ensidiga symptom, uttalad smärta, dubbelinsjuknande
◊  ≥ 3 symtom/tecken är sannolikt en bakteriell rinosinuit. Vid < 3 symtom/tecken kan man överväga DT alternativt exspektans
Kan tyda på bakteriell infektion efter 10–14 dagar med symtom på övre luftvägsinfektion utan förbättring eller vid förvärrande av symtomen efter 5–7 dagar

Komplikationer

Sinusempyem: Är allvarligaste formen av ARS och kännetecknas av en infektion som inte går över, varet blir mer tunnflytande, homogent och illaluktande
Recidiverande sinusiter: Återkommande sinusiter med dåliga dränageförhållanden leder till kronisk sinuit med variga slemhinneförändringar
Kronisk sinuit: Variga slemhinneförändringar; riskfaktorer: allergi, septumdeviation eller slemhinnepolyper
Andra: Orbital cellulit, meningit

Andra Typer av Sinuit eller Tillstånd Relaterade till Sinuit
Ethmoidit hos barnHög feber, allmänpåverkan och svullnad av mediala ögonvrån; potentiellt farligt tillstånd (sinus cavernosus trombos risk) och bör omhändertas omgående av specialist; tecken på detta kan vara: chemos, visusnedsättning och meningism
Maxillarsinuit hos barnLångdragen purulent snuva och nattlig hosta
Odontogen sinuitVanligtvis inga symtom från luftvägarna; ensidigt empyem, ofta kraftig smärta, påtaglig illaluktande odör

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Se tabell nedan

Kliniska Kriterier för ARS
HuvudsymtomMindre symtom
• Ansiktssmärta/tryck
• Ansiktsfyllighet/överbelastning
• Nasal obstruktion
• Purulent/missfärgad snuva
• Hyposmi/anosmi
• Feber
• Huvudvärk
• Halitosis
• Trötthet
• Tandvärk
• Hosta
• Örontryck/fullhet
Klinisk diagnos kräver minst 2 huvudsymtom eller 1 huvud och 2 mindre symptom

Blodprover

SR, LPK och CRP har i sig själv litet diagnostiskt värde. Vid kraftig infektion som varat > 1 vecka kan högt CRP (>50) tyda på purulent sinuit. Överväg purulent sinuit vid CRP > 100

Odling från Nasofarynx

Begränsat värde. Kan vara till hjälp vid långvarig sjukdom

Punktion

Punktion av sinus maxillaris: Punktion med efterföljande spolning och provtagning för odling av sekretet är den säkraste diagnostiska metoden (gyllene standard)

Radiologi

RTG, UL, DT (lågdosteknik): Indicerat vid komplicerade och långdragna fall

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas vanligast av allmänläkare. Remiss till ÖNH-läkare för sinuspunktion samt vid behandlingssvikt. Inläggning vid periorbitalt ödem, ändrat läge på ögongloben, diplopi, påverkad ögonmuskulatur, påverkat visus, svår unilateral eller bilateral frontal huvudvärk, svullnad över pannan, meningittecken

Behandlingsöversikt

Se tabell nedan

Behandlingsöversikt för Akut Rinosinuit (ARS)
Egenvård och exspektansÖLI ≤ 10 dagar med färgad snuva, lätt till måttlig värk i maxillarisområdet
Läkarbesök för bedömningÖLI >10 dagar med färgad snuva, svår värk i maxillarområdet, ibland med försämring efter 5–7 dagars förkylning
Akut viral ARSDränagefrämjande medel som slemhinneavsvällande droppar eller sprej, eventuellt PO α-adrenerga läkemedel och analgetika VB
Akut bakteriell ARSSpontanläkningen är hög. Initialt dränagefrämjande medel (se ovan viral ARS).
Antibiotika ges vid svåra symtom som förvärras eller kvarstår efter 5 dagar och är refraktära mot intranasal kortison. Behandlingssteg:
  • Steg I: Intranasal kortison
  • Steg II: Antibiotika
  • Steg III: DT
  • Steg IV: Spolning vid utebliven förbättring efter 4–5 dagar och med positiv DT
SinusempyemPunktion och sköljning

Farmakologisk Behandling

Slemhinneavsvällande:
Kortisonnässprej: Ges initialt innan antibiotika satts in eller tillsammans med antibiotika; e.g. mometason (Nasonex, Mommox, Mometason) 2×2 x 10 dagar. Observera att en biverkan kan vara rhinitis medicamentosa (rebound-effekt) om man inte tar paus
◊ α-adrenerga läkemedel p.o.: e.g. fenylpropanolamin (Rinexen), vuxna ges 50 mg, 1×2 (morgon och kväll) och barn (5–12 år) ges 25 mg, 1×2 (morgon och kväll)
Antibiotikabehandling: Liten nyttoeffekt vid maxillarsinusit hos vuxna. Indikation (se tabell)
Vuxna:
Förstahandspreparat: fenoxymetylpenicillin (PcV) 1,6 g x 3 i 7–10 dagar (25mg/kg kroppsvikt x 3 p.o., vid kroppsvikt >65kg ges 1,6-2 g x 3 p.o.)
Penicillinallergi: Doxycyklin i 7 dagar, 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg x 1
Andrahandspreparat (terapisvikt eller recidiv): Amoxicillin + klavulansyra (Spektramox, Amoxicillin/Clavulanic acid) 500 mg x3 x 7–10 dagar
Barn: Okomplicerad ARS ger ingen nytta av antibiotikabehandling

Annan Behandling

Punktion av sinus: Punktion med sköljning och insättning av ett temporärt dränage om annan behandling inte är framgångsrik
Endoskopisk sinuskirurgi: Kronisk sinusit för att bättra ventilationen av sinus genom att avlägsna den mjuka vävnad som stänger öppningen av sinus
Referenser