Rosacea

Uppdaterad
2018-08-05
ICD-10
L71 (rosacea)
Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Rosacea
Engelska
Rosacea
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Kronisk inflammatorisk hudsjukdom lokaliserad till ansiktet hos framför allt medelålders och äldre personer
  • Gradering: Mild till måttlig, uttalad eller allvarlig rosacea

Epidemiologi

Prevalens upp till 10%. Debuterar mellan 30-50 års ålder. Vanligare hos kvinnor

Etiologi

Okänd etiologi. Tillståndet är associerad med Demodex folliculorum, H. pylori, S. epidermidis

Predisponerande Faktorer

Fet och ljus hud

Differentialdiagnoser

Perioral dermatit, glukokortikoid biverkan, acne vulgaris, seborroiskt eksem, SLE, sarkoidos, polymyosit

Klinisk Indelning av Rosacea
Erytematös-telangiektatisk rosaceaErytem och telangiektasier men utan pustler
Papulopustulös rosaceaPapulopustler, det vill säga akneliknande utslag med erytem som bakgrund
FymatösTalgkörtelhyperplasi och rinofyma
Okulär rosaceaSår och irritation i och runt ögonen; ofta klinisk blefarit eller konjunktivit, sällan keratit; ögonförändringarna kan föregå hudförändringarna

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

rosaceaInitialt: Erytem/blodvallning centralt i ansiktet, efter hand permanent erytem. Drabbar centrala området i ansiktet (näsan, pannan, kinderna och periorala områdena) – se figur. Känsla av stickningar och värme i huden. Erytemet förvärras av solljus, värme och stress. Leder till permanenta telangiektasier
Senare: Utslag med små papler och pustler, ofta med en känsla av svullnad i huden, och utslagen kan ha en fin fjällning; går över till noduli och plackbildning; kan påverkat ögon och ögonlock
Phyma: Distinkt svullnad orsakad av lymfödem och hypertrofi av subkutan vävnad (talgkörtelhyperpalsi, fibros och telangiektasier), påverkar särskilt näsan (rhinophyma; speciellt män)

Tecken

Utslag (erytem/blodvallning som leder till permanentrodnad och telangiektasier); akneliknande papler och pustler i ansiktet; kan leda till förtjockad och ojämn hud på näs; fri zon runt mun och ögon; utslaget är symmetriskt lokaliserat till de konvexa delarna av ansiktet; ≥ 50 % har också blefarit eller konjunktivit

Se bildarkivet på dermis.net (öppnas i ny flik)

Komplikationer

Rinofyma

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs kliniskt (utslagets utseende och lokalisering)

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare. Remiss till specialist vid måttlig rosacea med liten/otillfredsställande effekt av peroral antibiotikabehandling i 3 månader samt vid allvarlig rosacea (plack eller noduli) och rinofyma

Behandlingsöversikt

Lindriga former kan behandlas farmakologiskt medan telangiektasier behandlas med laser och rinofyma behandlas kirurgiskt eller med laser

Egenbehandling

Patienten bör undvika varm dryck, kryddig mat, alkohol, stress, solexponering (använd solskydd), stora temperaturväxlingar, vasodilaterande läkemedel

Farmakologisk Behandling

Erytematös-telangiektatisk rosacea: Brimonidin (Mirvaso) är en α-agonist som har visat sig ha signifikant effekt på erytemet men effekten minskar efter 12 timmar. Mirvaso appliceras 1 gång dagligen
Papulopustulös rosacea:  
  • Mild eller måttlig grad: Metronidazol-kräm/gel (Rosazol kräm, Rozex kräm/gel) appliceras 1–2 gånger/dag eller azelainsyra (Finacea) kräm/gel 2 gånger/dag
  • Måttlig eller svår grad: Indikerat om terapisvikt (lokal) eller vid biverkningar
    • Antibiotika: Lymecyklin (Lymecycline, Tetralysal) 300 mg x 2 tas till markant förbättring. Doxycyklin (Doxyferm) 40–100 mg x 1 är också ett alternativ. Seponera antibiotika efter markant förbättring, det tar vanligtvis cirka 6–12 veckor
    • Efter antibiotika (underhållsbehandling): Lokalt metronidazol (Rosazol, Rozex) eller azelainsyra (Finacea) i minst 6 månader
    • Vid recidiv (under underhållsbehandling): Upprepa antibiotika, ge samma preparat som tidigare men i lägre dos. Tillägg av metronidazol (Rosazol, Rozex) eller azelainsyra (Finacea) lokalt kan öka effekten, men börja först några veckor efter insättning av antibiotika
Rhinofyma: Isotretinoin (Isotretinoin) kan ha effekt -.förskrivs av dermatolog. Bör dock behandlas kirurgiskt

Annan Behandling

Rhinofyma: Dermabrasio, CO2-laser, elektrokirurgi
Okulär rosacea: Remiss till oftalmolog
Referenser
1. Buechner SA. Rosacea: an update. Dermatology 2005; 210: 100-8. PubMed
2. Aroni K, Tsagroni E, Lazaris AC, Patsouris E, Agapitos E. Rosacea: a clinicopathological approach. Dermatology 2004; 209: 177-82. PubMed