Sinus Caroticus-Syndrom

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 2 min
Synonymer
Carotissinussyndrom, carotissinushypersensitivitet
Andra stavningar
Karotissinussyndrom
Latin/Grekiska
Syndroma sinus caroticus
Engelska
Carotid sinus syndrome, carotid sinus hypersensitivity

BAKGRUND

Definition

Hypersensivitet i sinus caroticus som leder till vertigo och synkope

Epidemiologi

Sällsynt < 50-årsålder och orsakar troligtvis stor del av alla fall, yrsel och synkope hos äldre. Vanligare hos män

Etiologi

Idiopatisk, hög ålder, hypertoni, kranskärlssjukdom, Mb Alzheimer, Mb Parkinson, Lewykroppsdemens, samtidig medicinering (med digitalis, β-blockerare och metyldopa), ÖNH-tumörer (e.g. sköldkörtel), lymfadenopati, glomus caroticum-tumör, tidigare halskirurgi

Patogenes

Mild stimulering av halsen och de hypersensitiva baroreflexerna i sinus caroticus leder till en extrem reflexrespons och leder till bradykardi och blodtrycksfall

Patofysiologi

Kardioinhibitorisk komponent: Uppstår p.g.a. ökad parasympaticus tonus och leder till sinusbradykardi eller sinus arrest och eventuellt AV-block I-III. Står för 70-75 %
Vasodepressor komponent: Uppstår p.g.a. minskad sympaticusaktivitet och leder till sänkt vaskulär tonus och hypotension, oberoende av den minskade hjärtfrekvensen. Står för 5-10 %
Kombination: av ovanstående komponenter. Står för 20-25 %

Predisponerande Faktorer

Hypertoni, hög ålder, koronarsjukdom, läkemedel (e.g. β-blockerare, digitalis, metyldopa)

Differentialdiagnoser

Neurokardiogen (vasovagal) synkope, bradyarytmier och AV-block, sjuk sinusknuta

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Kortvariga episoder med yrsel och synkope där patienten nästan omedelbart återfår medvetandet i liggande ställning. Förlorat medvetande kan ha föregåtts av en prodromalfas
Utlösande orsaker: Rotation/vridning av huvudet, rakning, stram halskrage/trånga skjortkraga 

Tecken

Allmänt: Under anfall kan hypotension, bradykardi, ± asystole ses
Prodromalfas: illamående, palpitationer, svettning, huvudvärk, diafores, blekhet, svimningskänsla

Komplikationer

Fall, skada

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen fås med hjälp av kliniska manifestationer och positivt carotismassage test samt uteslutning av kardiogen synkope, vasovagal synkope, situationsbetingad synkope, sjuk sinusknuta, ortostatisk hypotension

EKG

Tas för att utesluta andra orsaker

Carotismassage

Utförs först i liggande och vid negativt test även i sittande och stående ställning. Skall hels utföras på sjukhuset då patienten bör ha en infart och atropin bör vara tillgängligt samt EKG- och blodtrycksövervakning. Indicerat för personer i 60–80-årsåldern med tecken till carotissinushypersensitivitet
  • Utförande:
  • Patienten ska ligga med lätt sträckt hals
  • Kardiell orsak till synkope bekräftas om ensidig carotismassage i 5-10 sekunder leder till asystoli som varar i minst 3 sekunder eller blodtrycksfall på minst 50 mmHg
  • Det bör gå minst 30 sekunder innan massage utförs på den andra sidan
  • Kontraindikation: Tecken till carotisstenos (stenosljud), symtom på TIA/slaganfall

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Patienten läggs in för utredning vid kraftiga symtom. Remiss till specialist skickas vid misstanke om tillståndet

Behandlingsöversikt

Patientinformation, undvik utlösande faktorer

Egenbehandling

Patienten ska undika utlösande faktorer men inga aktivitetsrestriktioner är nödvändiga

Pacemaker

Indicerat vid allvarlig synkope av huvudsakligen kardioinhibitorisk karaktär (i.e. aystoli och icke-dominerande vasodepressiv/hypotensiv effekt)
Referenser