Syndrom X

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: < 1 min
Synonymer
Mikrovaskulär angina
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Syndroma X
Engelska
Cardiac syndrome X (CSX)

BAKGRUND

Definition

Typisk angina pectoris med normala fynd vid coronarangiografi

Epidemiologi

Vanligare hos kvinnor, särskilt perimenopausala och postmenopausala; oftast yngre patienter

Etiologi

Okänd. Kan vara p.g.a. endoteldysfunktion (mikrovaskulär angina), insulinresistens, onormal autonom kontroll, östrogenbrist

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

50 % har typiska anginasymtom som håller något längre än typisk angina pectoris. De övriga 50 % har atypiska anginasymtom. Svarar ofta inte på nitroglycerin

Tecken

Oftast inga

UTREDNING OCH DIAGNOS

Vårdnivå

Anamnes + EKG (ischemiska förändringar) + angiografi (inga stenoser av betydelse)

EKG

Ofta ospecifika ST-T-förändringar. 20 % har ischemiska symtom vid arbets-EKG

Myokardskintigrafi/SPECT

Kan påvisa ischemi

Angiografi

Visar oftast inga stenoser av betydelse

HANDLÄGGNING

Allmänt

Livsstilsförändringar, ryggmärgsstimulation, antianginösa, anti-aterosklerotiska och anti-ischemiska medel
Referenser