Trikomonasvaginit

Uppdaterad
2019-01-03
ICD-10
A59 Trikomonasinfektion
Synonymer
Trikomonasinfektion, trikomoniasis, trikomonasinfestation, Trichomonasorsakad slidkatarr
Andra stavningar
Trichomonasvaginit
Latin/Grekiska
Trichomoniasis
Engelska
Trichomoniasis, trichomonas vaginitis
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Vaginal infektion som orsakas av Trichomonas vaginalis

Epidemiologi

Förekomst: Ovanlig infektion i Sverige men är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen
Överföring: Överförs vid samlag. Kan i sällsynta fall överföras icke-sexuellt, då parasiten kan överleva upp till 24 timmar på toalettsitsar, handdukar och i bastun. Risk för kvinnor att smittas vid exponering är 85 % medan risken för män är 70 %

Etiologi

Trichomonas vaginalis, encellig flagellat

Differentialdiagnoser

Klamydia, gonorré, Candidavaginit, bakteriell vaginos

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Asymtomatiskt hos 10–50 %. Vid symtom har patienten klåda i vulva och vagina, dysuri och illaluktande flytningar (ofta gråaktiga till gulgröna). Ibland även blödning och smärta

Tecken

Flytningar som kan vara gråaktiga till gulgröna och skummande (luftbubblig). Finns en obehaglig lukt. Vid inspektion ses även ett diffust vaginalt erytem och eventuellt peteckier

Komplikationer

Tidig födsel (vid Infektion under graviditet). Blandinfektion är vanligt

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Anamnes, kliniska fynd, ph-mätning samt direkt mikroskopi

Undersökningar

Snifftest: Oftast positivt
pH: Alltid över 4,5.
Direktpreparat (direkt mikroskopi): Fluor (flytning/vaginalsekret) blandat i en droppe koksaltlösning visar rörliga päronformade flagellater
Odling: Är inte nödvändigt men kan vara indicerat vid klinisk misstanke om trikomonas och negativt direktpreparat
Andra prover: Prover för klamydia och gonorré bör tas samtidigt då blandinfektion är vanligt. Både patienten och partner bör lämna prover för klamydia och gonorré

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Primärvård eller gynekolog

Behandlingsöversikt

Icke-gravida: Alla icke-gravida ska behandlas, oavsett symtom, då infektionen är mycket smittsam. Behandlingen inkluderar metronidazol eller tinidazol peroralt. Partner bör behandlas samtidigt. Kvinnan bör inte ha samlag innan symtomen är borta
Gravida: Patienter under första trimestern behandlas endast efter särskilt övervägande. Behandling av asymtomatiska infektioner hos gravida är omdiskuterat. Samma dosering gäller för gravida och icke-gravida

Egenbehandling

Patienten bör undvika alkohol under metronidazolbehandlingen då metronidazol fungerar som Antabus och kan således ge Antabus-symtom

Farmakologisk Behandling

Metronidazol (Flagyl): 2 g ges som engångsdos eller 400–500 mg x 2 i 5–7 dagar
Tinidazol (Fasigyn): 4 tabletter à 500 mg (2 g) i engångsdos

Profylax

Vaccin finns inte
Referenser
1. Forna F, Gulmezoglu AM. Interventions for treating trichomoniasis in women (Cochrane Review). In; The Cochrane Library, issue 1, 2004.