Tularemi

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 2 min
Synonymer
Harpest, lämmelfeber, lämmelpest 
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Tularaemia
Engelska
Tularemia

BAKGRUND

Definition

Bakteriell zoonos som orsakar febersjukdom med olika kliniska manifestationer

Etiologi

Francisella tularensis (aerob, Gram-negativ liten bacillus). Det finns 4 biovarer/underarter, 2 av dessa är vanligast förknippade med sjukdom och inkluderar Francisella tularensis biovar tularensis (typ A) och Francisella tularensis biovar holarctica (biovar F. t. palearctica eller typ B)

Epidemiologi

Förekomst: Typ A (mest virulenta underarten) förekommer i Nordamerika, typ B (mildare sjukdom) förekommer i Europa (flesta länder på norra halvklotet) och Asien. I Sverige förekommer tularemi oftast i Norrland
Reservoar: Smågnagare (harar, lämlar, möss, sorkar, ekorrar, vildkaniner; typ A), vattenlevande djur (typ B). Oftast dödlig hos harar
Överföring: Direkt (genom intakt hud) eller indirekt kontakt (avföring, urin) med sjuka djur, via myggor (vanligaste smittorsaken), fästingar, broms eller förorenat vatten (e.g. brunnsvatten som är förorenat med döda smågnagare; vanlig smittorsak) eller via inhalation av damm förorenat av smågnagares avföring/urin
Inkubationstid (IT): 2-7 dagar (intervall: 1-21 dagar)
Smittsamhet: Kan ej smitta mellan människor. Smitta i laboratorier har förekommit

Patogenes

Lokal infektion sprider sig till regionala lymfkörtlar ± andra organ som orsakar bakteriemi (tidig fas) ± granulomatös inflammation(± abscessbildning)

Differentialdiagnoser

Pyogen hudinfektion (mykobakterier, toxoplasma, HSV), ögoninfektioner (adenovirus, HSV, parotitvirus), halsinfektioner (angina tonsillaris, mononukleos, difteri, adenovirus), atypisk pneumoni, sepsis, tyfoidfeber

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Oftast långvarig febersjukdom (feber, frossa, huvudvärk och trötthet) med lymfadenpati, splenomegali, utslag, sår eller abscesser + manifestationer beroende på klinisk form. Kan också vara asymtomatisk
Allmänt: oftast långvarig febersjukdom (feber, frossa, huvudvärk och trötthet) med lymfadenpati, splenomegali, utslag, sår eller abscesser + manifestationer beroende på klinisk form. Kan också vara asymtomatisk. Den kliniska formen beror på inokulationsstället och graden av systemisk påverkan

Kliniska Former

Ulceroglandulär tularemi (vanligast): Vallformat sår som inte läker (e.g. efter myggstick) + regional och oöm lymfadenopati (± suppuration)
Glandulär tularemi: Regional och oöm lymfadenopati utan sår
Okuloglandulär tularemi: Unilateral (oftast) ögonpåverkan med fotofobi, epifora, ögonlocksödem, conjunctivit, chemos, ± små, gulaktiga conjunctivala sår eller papler, ± regional lymfadenopati
Pharyngeal tularemi: Faryngotonsillit med odynophagi, cervical lymfadenopati, kärlinjektion, ± sår och membraner i pharynx
Pulmonell tularemi: Hög feber (särskilt nattlig), torrhosta, pleuritisk bröstsmärta, dyspné och rassel vid auskultation; vanligare hos äldre
Tyfös tularemi: Septisk sjukdomsbild med hög kontinuerlig feber, tecken på endotoxmi, buksmärta och svår huvudvärk. Mortalitet upp till 30 %. Uppkommer oftast efter intag av F. tularensis

Komplikationer

Multiorgansvikt, DIC, meningit, encefalit, perikardit, peritonit, osteomyelit, mjältruptur och tromboflebit

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Serologi bekräftar diagnosen

Blodprover

Serologi: Antikroppar (Ak) mot F. tularensis, titer ≥ 160, påvisning av specifikt IgM eller 4x titerökning. AK-reaktionen uppträder 3-6 veckor efter infektion därför tas det första provet tidigt i förloppet, nytt prov efter 3-6 veckor
PCR: Snabb diagnos. Material tas från vävnader
Odling: Långsam och svår process. Stor risk för laboratoriesmitta. Material kan tas från sår, biopsi eller blod

Andra Undersökningar

RTG-pulm, blododling

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Remiss till akutmottagningen vid allmänt mycket påverkad patient

Behandlingsöversikt

Behandlas med antibiotika ± kirurgisk dränering av abscesser. Anmälningspliktig sjukdom

Farmakologisk Behandling

Se tabell nedan

Farmakologisk Behandling av Tularemi
F. tularensis typ A
Ciprofloxacin (Ciprofloxacin, Ciproxin)
750 mg x 2 p.o. i 10–14 dagar
F. tularensis typ B
Ciprofloxacin (Ciprofloxacin, Ciproxin)
400 mg i.v. eller 750 mg p.o. x 2 i 14-21 dagar
Gentamicin (Gensumycin)
5 mg/kg/dag i 2 eller 3 delade doser i 10 dagar
Doxycyclin (Doxycyclin, Doxyferm)
100 mg i.v. eller 200 mg p.o. x 1 i 14-21 dagar
Referenser