Ulcerös Kolit

Uppdaterad
2019-01-03
ICD-10
K51 (ulcerös kolit)
Synonymer
Blödande tjocktarmsinflammation 
Andra stavningar
Ulcerös colit
Latin/Grekiska
Colitis ulcerosa (CU)
Engelska
Ulcerative colitis (UC)
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Ulcerös Colit (UC) är en diffus, ospecifik mucosainflammation som kan omfatta hela colon men oftast in involverar rectum. UC kan klassificeras efter sjukdomsaktivitet (lindrig, måttlig, allvarlig), kliniskt förlopp och utbredning

Klassificering av Ulcerös Colit efter Utbredning
ProctitInflammationen är begränsad till rectum med synlig gräns till den normala tarmen proximalt
Distal colit/vänstersidig colitInflammation i sigmoideum och/eller descendens men passerar inte vänster flexur
Extensiv colitInflammationen har passerat vänster flexur
Pancolit/totalcolitInflammation av hela colon. Ibland kan inflammationen gå upp i en liten del av distala ileum (eng. backwash ileitis)

Epidemiologi

Lika vanligt bland män och kvinnor. 2-10 % av patienterna har familj med Mb Crohn/ulcerös colit

Etiologi

Okänd etiologi. Möjligtvis en autoimmun sjukdom initierad av en inflammatorisk respons på colonbakterier

Riskfaktorer

Allmänt: Förstagradssläktingar (4–20 x), NSAID, tarmflora/mucosa (defekt slemhinnebarriär, ineffektiv reparation eller skada av mucosa med onormal exponering av tarmflora), gastroenterit
Rökning: Rökare har cirka 40 % lägre risk för att få ulcerös kolit än icke-rökare. Dock ökar rökning risken för Mb Crohn

Differentialdiagnoser

Colon irritabilie, Mb Crohn, infektiösa diarréer, läkemedelsinducerad kolit, pseudomembranös kolit

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

GI-symtom: Diarré (blod- och varblandad) rektala tenesmer, eventuellt abdominalsmärtor och anemi. Ofta stannar tillståndet om det startar i ändtarmen
Extraintestinala symtom (25-47%): Aftösa sår (10 %), ledpåverkan (5–10 %), erythema nosodum (2–4 %), episklerit, pyoderma gangränosum (1–2 %), sakroileit (12–15 %), AS (1–2 %), PSC

Tecken

Tecken till ovannämnda symtom

Klassificering av Ulcerös Colit efter Sjukdomsaktivitet (vid Recidiv)
 Lindrig till måttligAllvarlig (fulminant colit)
Diarré< 5 gånger/dag> 6 gånger/dag
HematocheziLite eller ingetRikligt
Nattliga symtomIngaFeber
FeberIngen> 38° C på kvällen
PulsIngen tachycardi> 90/min
Hb> 110 g/l< 110 g/l
SR< 30 mm> 30 mm
LPK< 12 x 109/l> 12 x 109/l

Komplikationer

Fulminant kolit (ses hos 5–15 %), extraintestinala manifestationer (25 %), CRC, depression, ångest

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Kliniska manifestationer (e.g. blodig diarré) + endoskopiska förändringar + biopsi ger den slutliga diagnosen

Blodprover

Mikrobiologi (serologi): Yersinia enterokolittica, Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella, Clostridium difficile, amöbor
Biokemi: Förhöjt CRP/SR (ofta p.g.a. komplicerande infektioner), Hb (anemi), LPK, trombocyter, albumin, folsyra, B12, Na, K, Ca, Mg, Fe, TBC, ferritin

Faecesprover

Mikrobiologi: Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella, Clostridium difficile, amöbor
Calprotektin-faeces: Hög Se/Sp för ITS. Dock måste exempelvis GI-infektioner uteslutas för att testet skall bli användbart. Bör vara > 150 mg/kg (<150 mg/kg är 99% NPV för ITS) för misstanke om ITS och remiss för koloskopi. Kan användas för att följa sjukdomsutvecklingen

Skopi

Rectoskopi (± biopsi): Påvisar mucosaförändringar i 95 %. Ses som diffus inflammation och en lättblödande mucosa
Coloskopi: Med biopsi bekräftar diagnosen. Kan vara svårt att urskilja MC från UC i 10 % – 33 % av fallen

Radiologi

RTG-buk, DT-buk, indium-leukocytskintigrafi

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av gastroenterolog. Skicka remiss till coloskopi vid misstanke om UC (efter rektoskopi). Inläggning vid allvarlig/fulminant colit

Behandlingsöversikt

Behandlingen består av diet, symtomatisk medicinering, specifik medicinering (steroider, immunmodulerande etc.) och kirurgi

Farmakologisk Behandling

Lokalt (beklometason, 5-ASA), systemis (5-ASA, prednisolon), immunomodulerande (ciklosporin, azatioprin, 6-mercaptopurin, infliximab)

Kirurgi

UC kan botas genom operation (coloproktektomi)
Referenser
1. Langan RC, Gotsch PB, Krafczyk MA. Ulcerative colitis: Diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2007; 76: 1323-30. PubMed