Varicer

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 2 min
Synonymer
Varikösa vener, åderbråck
Andra stavningar
Varicösa vener
Latin/Grekiska
Varices extremitatum inferiorum
Engelska
Varicose veins

BAKGRUND

Definition

Utvidgade, slingrande ytliga vener med valvulär insufficiens i underextremiteterna

Epidemiologi

Vanligare hos kvinnor än hos män. Uppkommer ofta under graviditeten

Etiologi

Multifaktoriell där primär eller sekundär etiologi i kombination med bidragande faktorer så som långvarigt stående (ökat intravenöst tryck), tumör/graviditet/övervikt/kronisk förstoppning (ökat intraabdominellt tryck) leder till utveckling av varicer
  • Primär: Inkompetenta venklaffar i ytliga vener eller perforanter
  • Sekundär: DVT, posttrombotiskt syndrom, patologiska processer i pelvis (e.g. pelvistumörer med venös kompression) i det djupa vensystemet

Patogenes

Inkompetenta venklaffar i perforanter eller ytliga vener leder till ökat ventryck (venös hypertoni). Det ökade ventrycket gör så att påverkade vener förlängs och utvidgas  som ytterligare orsakar svikt i klaffsystemet

Predisponerande Faktorer

Hög ålder, graviditet, Klippel-Trenaunays syndrom, kronisk hosta, förstoppning, yrke (stående arbete)

Differentialdiagnoser

Arteriell insufficiens, neuropati, ortopediska sjukdomar

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Varierande symtom där många patienter är helt utan symptom. De vanligaste symtomen är värk, obehag och tyngdkänsla i benet som är särskilt framträdande efter att man stått stilla länge och blir ofta värre mot slutet av dagen. Andra symtom är pruritus/eksem och nattliga benkramper

Tecken

Varicer är oftast lokaliserade till vena saphena magna-området (dess sidogrenar och inte själva v. saphena magna). Vena saphena magna går medialt på lår och ben medan vena saphena parva gåt lateralt/dorsalt på underbenet. Därefter kan mindre synliga varicer palperas
  • Tester: Perkussionstest, Trendelenburg-test, Perthes-test

Komplikationer

Ödem/induration, tromboflebit, ulcerationer och blödning

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Klinisk diagnos. Bilddiagnostik krävs inte för okomplicerade varicer

Radiologi

Doppler-UL: Kan påvisa reflux i ytliga vener som saphena magna eller i vena poplitea, som uttryck för djup insufficiens
Duplex-UL: Vid komplicerade varicer, särskilt recidivvaricer, där det är viktigt att kartlägga både de djupa venerna och venerna i ljumsken där recidivet som regel uppstår. Dessutom används det vid misstanke om varicer som utgår från vena saphena parva
MR-venografi (MRV): Hög Se/Sp för djup och ytlig sjukdom i nedre extremiteter och pelvis. Används vid komplicerade varicer

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare

Behandlingsöversikt

Oftast ett kosmetiskt och ofarligt tillstånd som vanligen inte kräver behandling. Behandlas främst för att förhindra komplikationer

Egenbehandling

Viktminskning, kompressionsstrumpa/elastisk stödstrumpa klass I–III (oftast räcker elastisk knästrumpa, klass II), intermitterande upphöjning/högläge av benen över hjärthöjd samt promenader. Patienten bör undvika att stå under längre perioder samt att sitta med benen nedåt

Kirurgi

Indikationer: Tydliga subjektiva besvär, kraftigt ödem, induration, hyperpigmentation, sårbildning, recidiverande/uttalade tromboflebiter; kosmetiskt oacceptabla varicer
Metoder: Ligering och stripping, endovaskulär termobehandling (laser- eller radiofrekvensbehandling), skleroterapi/injektionsbehandling (skumbehadling med lauromakrogol 400), VenaSeal (”limning”)

FÖRLOPP OCH PROGNOS

Förlopp

Få utvecklar venösa bensår

Prognos

Ofarligt tillstånd med god prognos. Efter kirurgi är recidivvaricer ofta mindre uttalade än dem man ser vid den första operationen
Referenser