Zikavirusinfektion

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 2 min
Synonymer
Zika, Zikafeber
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Zika virus infection, Zika fever, Zika virus disease, Zika

BAKGRUND

Definition

Zika orsakas av Zikavirus som är ett flavivirus och sprids via myggbett. Viruset isolerades första gången 1947 från en rhesusapa i Zika-skogen i Uganda

Epidemiologi

Förekomst: Americas, Stillahavsöarna (Samoa), Afrika (Kap Verde)
Reservoar: Icke-mänskliga och mänskliga primater är sannolikt huvudreservoaren av viruset
Överföring: Sprider sig via myggan Aedes aegypti (samma vektor som för denguevirus). Aedes sticker vanligtvis under morgonen och sen eftermiddag/kväll. Antroponotisk överföring (människa-till-vektor-till-människa) inträffar under utbrott. Myggan finns inte i Sverige. Zikaviruset kan också överföras från en gravid kvinna till hennes barn under graviditeten (in utero) samt vid tiden för födelsen (perinatalt)
Inkubationstid (IT): Inte helt säkert men runt några dagar tilll vecka. 3-12 dagar
Smittsamhet: Zikaviruset kan möjligen överföras sexuellt och vid blodtransfusioner

Etiologi

Zikavirus (ZIKV) är ett enkelsträngat RNA-virus i Flaviviridae-familjen, genus flavivirus

Differentialdiagnoser

Dengue, leptospiros, malaria, rickettsier, grupp A-streptokocker, röda hund, mässling och parvovirus, enterovirus, adenovirus, och alfavirusinfektioner (e.g. Chikungunya, Mayaro, Ross River, Barmah Forest, O’nyongNyong och Sindbis-virus)

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Cirka 1/5 som som blir infekterade med Zikavirus blir symtomatiska (i.e. utvecklar Zika). Infektionen ger oftast upphov till milda symtom och kräver mycket sällan sjukhusvård

Symtom

Akut feber med makulopapulöst exantem, artralgi eller konjunktivit. Andra symtom är myalgi och huvudvärk. Symptomen varar 2-7 dagar

Status

Makulopapulöst exantem

Komplikationer

Mikrocefali: Misstänks att Zikavirusinfektion hos gravida kan ge upphov till mikrocefali
Guillain-Barré-syndrom (GBS): Det har förekommit fall av GBS hos patienter med misstänkt Zikavirusinfektion

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Diagnosen ställs med PCR eller serologi

Prover

Allmänt: Proverna ska skickas till Folkhälsomyndigheten
PCR: Positivt test av serum under första veckan (de första 5 dagarna) efter symtomdebut. Positivt i urin upp till 10 dagar efter insjuknande
Serologi: Specifikt IgM mot zikavirus kan upptäckas efter 5 dagars sjukdom (Ak utvecklas mot slutet av den första veckan). Dock är korsreaktion med andra flavivirus (e.g. dengue, West Nile och gula febern-virus) vanligt och kan försvåra diagnosen

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Sjukhus

Behandlingsöversikt

Det finns ingen specifik behandling. Behandlingen är i allmänhet symtomatisk och inkluderar analgetika/antipyretika, vätska samt vila. Sjukdomen är inte anmälningspliktig

Profylax

Vaccin: Inget vaccin finns (än)
Annan profylax: Skydd mot myggbett, e.g. täckande kläder och myggmedel

FÖRLOPP

Allmänt

Det är väldigt sällsynt med dödsfall och finns endast beskrivna hos enstaka patienter med allvarliga underliggande sjukdomar

Referenser
1. Cdc.gov, (2016). Zika Virus| Zika virus | CDC. [Hämtat 30 januari 2016]
2. Ecdc.europa.eu, (2016). Zika virus infection – Factsheet for health professionals. [Hämtat 30 januari 2016]
3. World Health Organization, (2016). Zika virus. [Hämtat 30 januari 2016]
Referenser